ربات جدید ما

با ربات جدید ما می توانید به راحتی با ما تماس بگیرید.

Kanzlei Kerschies مایل است حمایت از افراد تحت تعقیب سیاسی و کسانی که به دنبال کمک در آلمان هستند را ساده کند.

افرادی که تحت تعقیب سیاسی هستند افرادی هستند که در کشور خود به دلیل عقاید سیاسی، جهت گیری مذهبی یا به دلیل تعلق داشتن به یک اقلیت اجتماعی دچار مشکلاتی می شوند و هیچ گونه حمایتی از سوی دولت خود دریافت نمی کنند. در کشورهای بیشتر و بیشتری، مردم از این طریق احساس سركوب می […]

Kanzlei Kerschies استاندارد جدیدی را با کمک آنلاین تعیین می کند و به پناهجویان در سراسر آلمان کمک می کند.

در اخبار روزانه همواره گزارش هایی از پناهندگانی که به دلایل مختلف وطن خود را ترک می کنند و سختی های زيادى را متحمل می شوند منتشر می شود. آنها دیگر در کشور خود امنیت پیدا نمی کنند، اغلب اين افراد تحت تعقیب سیاسی هستند و به علت گرایش سیاسی یا مذهبی خود در معرض […]

Kanzlei Kerschies می خواهد به پناهندگان سیاسی کمک کند و به دیجیتالی سازی متکی است

به عنوان یک وکیل برای قانون پناهندگی، شما نماینده افراد تحت تعقیب سیاسی هستید که از تبعیض، خودسری، غرض و نفرت در کشور خود رنج می برند، اما هیچ کمکی از دولت خود دریافت نمی کنند. در کشور امنی مانند آلمان  آنها می توانند خانه جدیدی پیدا کنند. با این حال، روند پناهندگی پیچیده است […]

Kerschies Lawbot

Online

سلام! اسم من آقای لاوبات است 😎 از آشنایی با شما خوشحالم!
می توانم شما را چه صدا کنم؟
چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
چه زمانی برای یک جلسه مشترک زوم وقت دارید؟
از چه آدرس ایمیلی می توانم با شما تماس بگیرم؟
آیا می توانم برای هر سوالی شماره تلفن شما را داشته باشم؟